К о н т а к т и

Търговски представител
Стоян Богданов
Телефон:
Административен директор
Марие Николова
Телефон:
Главен счетоводител
Фатма Чакърова
Телефон:
Имейл:
Централен офис
Телефон:
Имейл:

semele.ood@gmail.com

И з п р а т е т е з а п и т в а н е

Моля попълнете формата правилно за да можем да се свържем с вас!