Н а ш а т а И с т о р и я

Нашата история

К а к в с и ч к о з а п о ч н а

СЕМЕЛЕ ООД е създадена през 2010 г. от четирима земеделски производители, които са с общи интереси в областта селското стопанство, производство и реализация на плодове и зеленчуци. Фирмата е юридическо лице със стопанска дейност в частна полза.

През 2012 год. СЕМЕЛЕ ООД е призната, като група на производители на плодове и зеленчуци, а през 2018 год. е призната със заповед РД09-50/22.01.2018 г. на Министерство на земеделието, храните и горите, като организация на производители на плодове и зеленчуци.

1967

Начало

текст за начало

1968

нещо др се слъчва

повече текст

1970

нещо др

още текст

1979

нещо др

текст

1980

нещо

текст

1990

последно

текст

Устойчивост

Н и е с е г р и ж и м з а п р и р о д а т а

Като част от селскостопанската индустрия, ние напълно зависим от заобикалящата ни среда, точно както тя зависи от нас. Ето защо ние отглеждаме нашата продукция органично и устойчиво. През последните десетилетия въглеродният отпечатък е положителен, което е нещо, с което наистина се гордеем.

Като част от селскостопанската индустрия, ние напълно зависим от заобикалящата ни среда, точно както тя зависи от нас. Ето защо ние отглеждаме нашата продукция органично и устойчиво. През последните десетилетия въглеродният отпечатък е положителен, което е нещо, с което наистина се гордеем.