Ч л е н о в е

Земя

2 , 7 8 5 д к а п л о щ

Общо стопанисвани площи са 2785 дка от които, ябълки 1170 дка конвенционален метод на отглеждане, ябълки 210 дка биологичен метод на отглеждане моркови 500 дка и останалото са сезонни плодове и зеленчуци.

 

soil-2-gabriel-jimenez-jin4W1HqgL4-unsplash

Основни продукти произвеждани от членовете на организацията са ябълки и моркови. Допълнително разнообразие има и от други сезонни продукти като круши, малини, дини, пъпеши, пипер, целина, патладжан. Член-призводителите в организацията имат богат опит в отглеждането и имат възможност да работят по конкретни поръчки според изискванията на клиентите.

стопанство на

Ч л е н о в е т е

"Кoнтpoл въpxу кaчecтвoтo нa пpoдукциятa в cъoтвeтcтвиe c oбщитe европейски пpaвилa"

ЧЛЕН

Г Р И Й Н С - Е Й П Ъ Л О О Д

Регистриран земеделски производител на трайни насаждения – ябълки.
 

Местонахождение на стопанството с. Караджалово, общ. Първомай, обл. Пловдив.

ЧЛЕН

З П Д И М И Т Ъ Р В А С И Л Е В Ч А У Ш Е В

Регистриран земеделски производител на трайни насаждения – ябълки и круши.

Местонахождение на стопанството с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив и с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора

ЧЛЕН

З П Л Ю Б Е Н П Е Т Р О В Г О Р А Н О В

Регистриран земеделски производител на трайни насаждения – малини.

Местонахождение на стопанството с. Паничери, общ. Хисаря, обл. Пловдив.

ЧЛЕН

К А Р О Т И Н А 1 Е О О Д

Регистриран земеделски производител на зеленчуци – моркови.

Местонахождение на стопанството с. Куртово Конаре, с. Йоаким Груево, гр. Стамболийски, общ. Стамболийски, обл. Пловдив.

ЧЛЕН

Ф Р Е Ш М И Л Е Н И У М Е О О Д

Регистриран земеделски производител на зеленчуци – дини, пъпеши, пипер и други сезонни зеленчуци.

Местонахождение на стопанството с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив и с. Мирово, общ. Братя Даскалови, обл. Стара Загора.

ЧЛЕН

Т О П Ф Р У Т 1 Е О О Д

Регистриран земеделски производител на трайни насаждения – ябълки биологично производство.

Местонахождение на стопанството с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.

за нас

СЕМЕЛЕ ООД

СЕМЕЛЕ ООД е създадена през 2010 г. от четирима земеделски производители, които са с общи интереси в областта селското стопанство, производство и реализация на плодове и зеленчуци. Фирмата е юридическо лице със стопанска дейност в частна полза.