bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 04
Print E-mail

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

„ТОПФРУТ 1” ЕООД с ЕИК 200692892

обявява


Инвестиционно намерение: Изграждане на Обект: „Агроцентър” с агроаптека и склад за съхранение на торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка, склад за материали и търговия със селскостопански материали“ в ПИ № 001084, м „Чалтика“,
землище с. Градина, общ. Първомай, обл. Пловдив.
Възложител: „ТОПФРУТ 1” ЕООД

Инвестиционното намерение е за изграждане на „Агроцентър” с основна дейност агроаптека за търговия със семена, посадъчен материал, торове и препарати, ремонтна работилница за селскостопанска техника, автомивка и търговия със селскостопански инвентар.

Контакти: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.semele.eu

Публикувано на 03.05.2016 г.

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.