bgen

For clients

LoginНачало Обявление за инвестиционно намерение 03
Print E-mail

ОБЯВЛЕНИЕ

за инвестиционно намерение

 

"СЕМЕЛЕ" ООД с ЕИК 201375197

обявява

Инвестиционно намерение: „Строително-монтажни работи /СМР/ за разширение на Обект: „БАЗА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА С ШОУРУМ“ в УПИ № 130, м. „Чалтика“, землище с. Градина ЕКАТТЕ 17484, общ. Първомай, обл. Пловдив, и доставка на технологично оборудване и обзавеждане за преработка”

Възложител: „СЕМЕЛЕ” ООД група производители.

Инвестиционното намерение е за предприятие за съхранение, преработка, пакетиране и маркетинг на сокове от плодове и зеленчуци.

Контакти: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.semele.eu

 


Copyright © 2012 www.semele.eu.