2014 Печат

График на продажби на продукция от плодове и зеленчуци за 2014 г. на член-производителите в СЕМЕЛЕ ООД група производители.
За повече информация и запитвания се свържете с нашия екип.

Очаквани количества плодове и зеленчуци за 2014

www.semele.eu

Months

Продукти

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Количества, тона

Плодове

Плодове

Ябълки

2000

Круши

60

Зеленчуци

Зеленчуци

Тикви

200

Дини

580

Пъпеши

 

 

50

Моркови

 

 

400

Зеле

300

Китайско зеле

200

Салата Айсберг

100 000 бр.

Карфиол

40

www.semele.eu

СЕМЕЛЕ ООД група производители